Điểm Đăng Ký Thi Kiểm Định Tiếng Anh Quốc Tế IELTS

  • Chọn ngày thi bạn mong muốn (Học Thuật hoặc Tổng Quát)
  • Hoàn tất quy trình đăng ký dự thi IELTS trực tuyến: Vui Lòng Đăng Ký Thông Tin Ở Khung Tư Vấn Bên Cạnh
  • Khi đăng ký thi IELTS, thí sinh cần chuẩn bị:
    • Bản scanned Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
    • Địa chỉ email đang sử dụng.
    • Khảo thí IELTS xin thông báo kể từ ngày 1/5/2017

Danh Sách Tài Liệu

# Tên Tài Liệu Ngày Cập Nhật Download
Hiện tại không có tài liệu liên quan đến khóa học này.
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Khóa học bạn đang quan tâm *

* là các trường không được để trống