Học và Ôn Luyện Thi TESOL

Học và Ôn Luyện Thi TESOL

Đơn vị hợp duy nhất nhất tại Miền Trung cùng chương trình TESOL (Chứng Chỉ Giảng Dạy Ngôn Ngữ Anh Quốc Tế)

- Tổ chức ôn luyện và huấn luyện cho học viên chuẩn bị tốt nhất trước kỳ thi cấp tín chỉ TESOL quốc tế

- Đối tượng tham gia là học viên có năng lực tiếng anh tương đương C1 (IELTS từ 6.5 trở lên) và TOEFL từ 95-120

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Chương trình học bạn đang quan tâm *

* là các trường không được để trống