Pre - IELTS

PRE-IELTS

- Lộ trình 6 tháng 15 ngày nắm giữ (5.0) trong kỳ thi IELTS quốc tế.
- Đối tượng là các học viên mất gốc hoắc học viên có trình độ sơ cấp.
- Học tập cùng giảng viên trong và ngoài nước.
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Chương trình học bạn đang quan tâm *

* là các trường không được để trống