Giới Thiệu

D.N.C Foreign Language

English Environment For Perfectionism
Ngoại Ngữ D.N.C (Môi trường tiếng Anh cho sự hoàn hảo) được đầu tư bởi Công Ty Giáo Dục DNC. Chúng tôi hoạt động chủ yếu trong linh vực dạy, huấn luyện Tiếng Anh thông qua các chương trình ủy quyền và hợp tác với các chương trình đào tạo và là đơn vị cấp tín chỉ Quốc Tế về Tiếng Anh.

Bắt đầu hoạt động từ năm 2016 chúng tôi luôn thay đổi và hoàn thiện dịch vụ trong suốt chặng đường để môi năm đều mang đến dịch vụ giảng dạy với phương pháp thích hợp với thế hệ trẻ Việt Nam.

Đến nay chúng tôi là đơn vị hợp tác với nhiều chương trình đào tạo Tiếng Anh Quốc Tế như CEFR, IELTS, TESOL, TOEIC. Đây là những đơn vị cung cấp giáo trình và khảo thí cấp tin chỉ có giá trị được công nhận không chỉ trên Thế Giới mà còn trong Việt Nam.

D.N.C Foreign Language áp dụng phương pháp giảng dạy kết hợp cải tiến kết hợp và công nghệ đào tạo trực tuyến 4.0 để giúp học viên có môi trường phát triển toàn diện cũng như có thể kết nối kiến thức với những sự đổi mới thông qua các tổ chức Đào Tạo Ngoại Ngữ Quốc Tế. Chúng tôi cung cấp một dịch giáo dục để học viên trở nên tự tin giao tiếp tốt Tiếng Anh và đạt điểm cao trong các kỳ thi Tiếng Anh Quốc Tế.


ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Khóa học bạn đang quan tâm *

* là các trường không được để trống