Tiếng Anh Cơ Bản Dành Cho Người Mất Gốc Kết Hợp Giao Tiếp

Chỉ Trong 100 Ngày Bạn Sẽ Thay Đổi (Tuần 5 Buổi, bao gồm 2 buổi Ôn tập)

Trong vòng 15 ngày học viên sẽ được hoàn thiện những kiến thức bị hổng trong Tiếng Anh.
Trong 1 tháng 15 ngày  tiếp theo bạn sẽ tự tin giao tiếp Tiếng Anh trong các tình huấn hằng ngày.
Trong 15 ngày cuối cùng bạn sẽ được thực hành cùng các giáo viên bản xứ để gia tăng phản xạ tình huống trong giao tiếp.Danh Sách Tài Liệu

# Tên Tài Liệu Ngày Cập Nhật Download
Hiện tại không có tài liệu liên quan đến khóa học này.
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Khóa học bạn đang quan tâm *

* là các trường không được để trống