Business English Pre-Intermediate (Tiếng Anh Giao Tiếp Cho Khối Kinh Doanh)

English Pre-Intermediate


Là chương trình tiếng Anh giao tiếp quốc tế dành cho học viên là người đang làm việc trong môi trường kinh doanh muốn nâng cao các kỹ giao tiếp iếng Anh để phục vụ công việc họ đang tham gia.

Bên cạnh việc chắc chắn rằng bạn sẽ được học tất cả những gì liên quan đến tiếng Anh ở level của bạn (từ vựng, ngữ pháp, giao tiếp cơ bản trong kinh doanh v.v…)  và còn hơn thế nữa, chương trình Business English Pre-Intermediate của D.N.C Foreign Language chú trọng kỹ năng đặc biệt:

- Kỹ năng kế hoạch: Học viên sau khóa đào tạo sẽ tự thiết lập nội dung của một cuộc giao tiếp Tiếng Anh (đàm thoại có chủ đích) thông qua việc sử dụng các kiến thức từ: ngữ pháp, cấu trúc câu, từ vựng v.v…. đã được học tại chương trình.

- Kỹ năng tư duy phản xạ:  Học viên sau khóa đào tạo sẽ sở hữu khả năng chủ động và tự tin trong các cuộc đàm thoại Tiếng Anh thông thường.

Phương pháp giảng dạy chương trình Business English Pre-Intermediate

Thang cấp độ tư duy Bloom là phương pháp giảng dạy được áp dụng cho chương trình Business English Pre-Intermediate

Thang cấp độ tư duy đầu tiên được xây dựng bởi Benjamin S. Bloom (1956), thường được gọi tắt là Thang Bloom hay Bảng phân loại Bloom (Bloom’s Taxonomy) bao gồm 6 cấp độ sau:

1. Biết (Knowledge): Học viên sẽ được cung cấp những kiến thức về cách phát âm chuẩn, ngữ pháp, từ vựng trong Tiếng Anh Giao tiếp thông qua các lớp học tại trung tâm và lớp học trực tuyến

2. Hiểu (Comprehension): Học viên sẽ được giáo viên giải thích các ví dụ ứng dụng của kiến thức được học trong tình huấn đàm thoại thực tế.

3. Vận dụng (Application): Từng học viên sẽ phải tự thực hành các cuộc tự thoại và đàm thoại cá nhân hoặc nhóm theo các chủ đề được chuẩn bị sẵn trong chương trình học với sự giám sát của giáo viên.

4. Phân tích (Analysis): Từng học viên phải hoàn thành các bài tập và tự quay lại video do giáo viên giao chấm điểm. (Chiếm 30% số điểm của kỳ kiểm tra cuối khóa học)

5. Tổng hợp (Synthesis): Các học viên sẽ được nhận tài liệu tổng hợp kiến thức và các chủ đề ôn tập có trong nội dung kiểm tra định kỳ và cuối khóa học đào tạo.

6. Đánh giá (Evaluation): Học viên phải hoàn thành 10 bài kiểm tra định kỳ trước khi được phép bước vào kỳ kiểm tra cuối khóa.

 

Phương pháp kiểm tra đánh giá bố trí lớp tương ứng trình độ học viên trong chương trình Business English Pre-Intermediate

Bước 1: Kiểm tra trình độ đầu vào thông qua hệ thống kiểm định Placement Test do Cambridge xây dựng để đánh giá trình độ Tiếng Anh trên toàn thế giới,

Bước 2: Phân chia lớp học dựa trên kết quả kiểm tra đầu vào,

Bước 3: Kiểm tra đánh giá định kỳ trình độ học viên trong quá trình học để bố trí lớp hoặc đưa ra giải pháp bổ sung kiến thức cho học viên có thể thao kịp chương trình

 

Phương pháp quản trị tương tác để quản lý quá trình học tập của học viên trong chương trình Business English Pre-Intermediate

Bước 1: Giám sát mức độ chuyên cần trong cả quá trình học tập của học viên

+ Các buổi đi học & vắng mặt (không được vắng mặt quá 15% số buổi học)

+ Mức độ hoàn thành bài tập về nhà

Bước 2: Lập báo cáo chi tiết quá trình và điểm số của học viên trong suốt quá trình học. Thông tin sẽ gửi định kỳ 3 tuần 1 lần về email cá nhân và địa chỉ kênh quản lý chính của học viên (email của phòng quản lý đào tạo thuộc tổ chức nơi học viên chịu giám sát)

Bước 3: Tổng kết quả quá trình học tập của học viên trước khi bước vào kỳ thi

+ Sẽ được tham gia thi nếu đủ điều kiện

+ Nếu không đủ điều kiện sẽ được sắp xếp để bố trí giải pháp bổ sung kiến thức.

 

Phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học viên trong chương trình Business English Pre-Intermediate

Nội dung bài kiểm tra đánh giá cuối khóa gồm 3 phần:

Phần 1 (part 1): Học viên sẽ được giám khảo đặt câu hỏi liên quan đến nhân thân thông qua Tiếng Anh. Thời gian tối đa 5 phút,

Phần 2 (part 2): Học viên sẽ được chọn các bức tranh theo chủ đề và miêu tả những yếu tố liên quan đến trong bức tranh. Thời gian tối đa 5 phút,

Phần 3 (part 3): Học viên sẽ được chọn 1 trong 3 chủ đề được chuẩn bị sẵn. Học viên sẽ có thời gian chuẩn bị và ghi chú những thông tin giúp thuận lợi trong quá trình học viên thể hiện trước khi bắt đầu thể hiện về chủ đề mình chọn. Thời gian tối đa 10 phút.

Tiêu chí chấm điểm bài đánh giá năng lực cuối khóa đào tạo:

Tiêu chuẩn thang điểm đánh giá: 100%

+ 20% số điểm phụ thuộc khả năng phát âm rõ Tiếng Anh.

+ 20% kỹ năng bố trí nội dung bài đàm thoại tiếng Anh.

+ 30% phương pháp sử dụng đúng ngữ pháp và dùng từ vựng trong bài kiểm tra Tiếng Anh.

+ 30% tỷ lệ hoàn thành các bài tập trong toàn khóa đào tạo do giáo viên yêu cầu.

Tiêu chí đạt và không đạt trong khóa đào tạo:

+ Điểm số đạt sẽ xác định tại mức từ 50-60/100%.

+ Điểm số không đạt sẽ xác định mức từ 0-49/100%.

Hình Thức Đào Tạo 

Nơi đào tạo

Đào tạo tập trung tại 2 cơ sở thuộc D.N.C Foreign Language

Thời lượng

4 tháng

Số buổi học trong tuần

02

Bắt Buộc

Số buổi luyện tập tại phòng luyện

01

Không Bắt Buộc (yêu cầu tham gia)

Số buổi học trên hệ thống trực tuyến hoặc App trên thiết bị thông minh (ngày không lên lớp)

02

Bắt Buộc


Giáo viên đảm nhiệm: 70% giáo viên Việt Nam & 30% giáo viên Nước Ngoài

Giá trị được nhân: Giáo trình gốc quốc tế và tài liệu trong toàn bộ khóa học & Giấy chứng nhận phân 3 cấp độ Trung Bình, Khá, Giỏi cuối khóa đào tạo.

Danh Sách Tài Liệu

# Tên Tài Liệu Ngày Cập Nhật Download
Hiện tại không có tài liệu liên quan đến khóa học này.
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Khóa học bạn đang quan tâm *

* là các trường không được để trống