Học và Ôn Luyện Thi TESOL

Đơn vị hợp duy nhất nhất tại Miền Trung cùng chương trình TESOL (Chứng Chỉ Giảng Dạy Ngôn Ngữ Anh Quốc Tế)

- Tổ chức ôn luyện và huấn luyện cho học viên chuẩn bị tốt nhất trước kỳ thi cấp tín chỉ TESOL quốc tế

- Đối tượng tham gia là học viên có năng lực tiếng anh tương đương C1 (IELTS từ 6.5 trở lên) và TOEFL từ 95-120

Danh Sách Tài Liệu

# Tên Tài Liệu Ngày Cập Nhật Download
Hiện tại không có tài liệu liên quan đến khóa học này.
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Khóa học bạn đang quan tâm *

* là các trường không được để trống